Dịch thuật: Trong lịch sử Trung Quốc có mấy "Bắc Kinh"

 

TRONG LỊCH SỬ TRUNG QUỐC CÓ MẤY “BẮC KINH”

          Bắc Kinh 北京là một trong những thành thị có lịch sử lâu đời và cũng là cổ đô của Trung Quốc, nhưng trong lịch sử gọi là “Bắc Kinh” 北京thì không chỉ có một nơi.

          “Bắc Kinh” 北京 sớm nhất là Thái Nguyên 太原. Triều Đường và ba triều đại Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán thời Ngũ Đại thập quốc, đều lấy đất phát tích của mình là Thái Nguyên làm Bắc Kinh. Thái Nguyên ngày nay vào thời cổ được gọi là “Tấn Dương” 晋阳, từ khi kiến lập đến thời Tuỳ Đường, từng trường kì là quận Thái Nguyên, phủ trị Thái Nguyên, đến lúc được kiêm xưng là “Thái Nguyên” 太原. Thời Đường Huyền Tông 唐玄宗đời Đường được đổi gọi là Bắc Kinh 北京. Có chứng cứ lịch sử, trong Tiểu học Cám Châu 小学绀州có câu:

          Đường tứ kinh: Kinh Triệu (kim Tây An) vi Trung Kinh, Hà Nam (kim Lạc Dương) vi Đông Kinh, Thái Nguyên vi Bắc Kinh, Phượng Tường vi Tây Kinh.

          唐四京: 京兆 (今西安) 为中京, 河南 (今洛阳) 为东京, 太原为北京, 凤翔为西京.

          (Bốn kinh của nhà Đường là: Kinh Triệu (nay là Tây An) là Trung Kinh, Hà Nam (nay là Lạc Dương) là Đông Kinh, Thái Nguyên là Bắc Kinh, Phụng Tường là Tây Kinh.)

          Huyện Đại Danh 大名ở Hà Bắc 河北từng gọi là “Bắc Kinh” 北京. Huyện Đại Danh ở phía đông nam tỉnh Hà Bắc, nơi tiếp giáp của ba tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam. Lịch sử của Đại Danh rất lâu đời, từng là sở tại của phủ, lộ, châu, đạo, quận. Khánh Lịch 庆历năm thứ 2 đời Tống (năm 1042), để kháng cự với nước Liêu, Tông Nhân Tông Triệu Trinh 赵祯đã đem phủ Đại Danh mà Chân Tông Triệu Hằng 赵恒từng dừng chân, kiến lập Bắc Kinh 北京 (nay là phía đông bắc huyện Đại Danh 大名tỉnh Hà Bắc 河北).

          Thời nhà Kim có hai nơi gọi là Bắc Kinh 北京, đều tại Nội Mông Cổ ngày nay. Một nơi là Nam Ba La Thành南波罗城trấn Lâm Đông 林东 của Ba Lâm Tả Kì 巴林左旗Nội Mông Cổ, nguyên là Thượng Kinh 上京 của triều Liêu, Thiên Quyến 天眷 nguyên niên đời Kim Hi Tông 金熙宗 (năm 1138) đổi tên là Bắc Kinh. Kim Hi Tông Hoàn Nhan Đản金熙宗完颜亶thường tránh nóng ở nơi này. Hai là nơi mà nay là trấn Đại Minh 大明phía tây bắc huyện Ninh Thành 宁城thành phố Xích Phong 赤峰 Nội Mông Cổ, nguyên là Trung Kinh 中京 của triều Liêu, đầu đời Kim vẫn gọi theo cũ là “Trung Kinh Đại Định phủ” 中京大定府. Trinh Nguyên 贞元nguyên niên thời Hải Lăng Vương 海陵王 (năm 1153), đổi gọi là Bắc Kinh 北京. Hải Lăng Vương Hoàn Nhan Lượng海陵王完颜亮vốn là Tể tướng của Kim Hi Tông, ông giết Hoàn Nhan Đản, tự lên ngôi, sau mô phỏng theo chế độ “ngũ kinh” 五京 của nước Liêu, tuyên bố kinh đô mới Yên Kinh 燕燕京là “Trung Đô Đại Hưng phủ” 中都大兴府, ngoài ra lập bốn bồi đô, một bồi đô trong số đó chính là Đại Định phủ 大定府, Hoàn Nhan Lượng đem Đại Định phủ đổi gọi là “Bắc Kinh”.

          Khoảng niên hiệu Hồng Vũ 洪武triều Minh, phủ Khai Phong 开封đương thời từng được gọi là “Bắc Kinh” 北京. Hồng Vũ nguyên niên (năm 1368), Chu Nguyên Chương 朱元璋 kiến đô tại Nam Kinh 南京, đem phủ Khai Phong định là Bắc Kinh, di tích cũ tại nơi nay là thành phố Khai phong tỉnh Hà Nam. Hồng Vũ năm thứ 11 (năm 1378) lại triệt tiêu xưng hiệu “Bắc Kinh” của phủ Khai Phong.

          Khoảng thời Vĩnh Lạc 永乐triều Minh, Minh Thành Tổ Chu Đệ 明成祖朱棣kiến lập thành Bắc Kinh 北京, chính là Bắc Kinh ngày nay. Vĩnh Lạc nguyên niên đời Minh (năm 1403), Chu Đệ đem đất phong lúc ông làm Yên Vương 燕王là Bắc Bình 北平đổi gọi là phủ Thuận Thiên 顺天, xây dựng Bắc Kinh, đồng thời dời đô về đây. Đến đây, cách gọi “Bắc Kinh” 北京này mới chính thức được thuộc về Bắc Kinh ngày nay.

          Năm 1927, chính phủ Quốc Dân 国民định đô tại Nam Kinh 南京, đổi Bắc Kinh thành Bắc Bình 北平.

          Năm 1949, nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa thành lập, Bắc Bình một lần nữa được đổi là Bắc Kinh.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 26/4/2023

Nguồn

LÃO BẮC KINH ĐÍCH THÚ VĂN TRUYỀN THUYẾT

老北京的趣闻传说

Biên soạn: Trương Huỷ Nghiên 张卉妍

Nam Xương: Giang Tây mĩ thuật xuất bản xã, 2019

Previous Post Next Post