Sáng tác: Điều tiếu lệnh - Thiên lí. Thiên lí (HCH)

 

調笑令

千里

千里

駿馬江湖飛騎

風飄塵起何方

日月從容路長

長路

長路

豹褎羔裘毋顧

ĐIỀU TIẾU LỆNH

Thiên lí

Thiên lí

Tuấn mã giang hồ phi kị

Phong phiêu trần khởi hà phương

Nhật nguyệt thung dung lộ trường

Trường lộ

Trường lộ

Báo tụ cao cầu vô cố

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/4/2023

Báo tụ cao cầu 豹褎羔裘: Điển xuất từ Thi – Đường phong – Cao cầu - 唐風 - 羔裘

Cao cầu báo tụ

羔裘豹褎

 (Áo bằng da dê con, ống tay áo bằng da beo)

Previous Post Next Post