Dịch thuật: Diêm Vương cầu y (Quỷ cố sự)

 

DIÊM VƯƠNG CẦU Y

          Người con gái thứ ba của Diêm Vương 阎王bệnh nặng, hơi thở thoi thóp, Diêm Vương lo lắng bảo phán quan đi tìm thầy thuốc. Diêm Vương nghĩ rằng, tuy là Biển Thước 扁鹊, Tôn Tư Mạo 孙思邈, Hoa Đà 华佗các vị thầy thuốc y thuật cao minh của các triều, nhưng nhân vì họ có công đối với nhân loại, đã được liệt vào tiên ban, mời họ trị bệnh tất phải xin Thượng Đế, rất tốn công sức; hơn nữa con gái bệnh đang nguy cấp, nước xa không cứu được lửa gần, đành phải tìm ở âm tào địa phủ. Nếu tìm được vị thầy thuốc có y thuật cao minh, con gái sẽ được cứu, nếu bất hạnh tìm phải vị thầy thuốc tầm thường, sẽ đưa tiễn tính mệnh của con gái. Vì lẽ đó mà Diêm Vương lo lắng bất an.

          Phán quan dâng kế sách lên Diêm Vương, nói rằng:

          - Thầy thuốc ở âm tào địa phủ đều đến từ dương gian, phàm là thầy thuốc kém nhất định thường chẩn trị sai, làm chết nhiều người, sau lưng họ nhất định có nhiều oan quỷ đòi mạng. Từ đó mà phán đoán, quỷ sau lưng thầy thuốc mà càng ít thì y thuật của thầy thuốc đó càng cao.

          Diêm Vương cảm thấy lời của phán quan có lí, liền bảo phán quan theo đó mà làm.

          Phán quan tuân mệnh tại âm tào địa phủ quan sát rất nhiều thầy thuốc, chỉ thấy sau lưng họ có rất nhiều oan quỷ, nhiều thì 10, 20 quỷ, ít thì cũng 5, 6 quỷ. Phán quan tìm khắp nơi, vất vả lắm mới tìm được một người, sau lưng ông ta chỉ có 1 oan quỷ. Vị thầy thuốc nay khoảng chừng trên dưới 50 tuổi, tự khai tên là Vương Nguyên 王元. Thế là, phán quan bèn đưa đến điện Diêm La 阎罗.

          Đến điện Diêm La, phán quan tâu lên Diêm Vương:

          - Thần tuân theo lời dặn của đại vương, quan sát rất nhiều thầy thuốc ở âm tào địa phủ, đúng như thần dự liệu, họ tại phàm trần chẩn trị sai bệnh, oan quý đòi mạng sau lưng họ rất nhiều, chỉ có vị này, phía sau chỉ có một oan quỷ.

          Diêm Vương nghe qua gật gật đầu, nói rằng:

          - Tiên sinh cả đời hành nghề y, chỉ làm chết có một người, chẳng qua là sai lầm của một phần ngàn. Tôn Tư Mạo, Hoa Đà chẳng qua cũng như thế. Rước tiên sinh đến đây chẳng có việc gì khác, chỉ là ngưỡng mong tiên sinh ra tay, trị bệnh cho đứa con gái thứ ba của ta.

          Vương Nguyên vừa nghe qua, hồn phi phách tán, vội quỳ xuống thưa rằng:

          - Tiểu quỷ tôi tài sơ học thiển, khó mà trị khỏi bệnh của công chúa, khẩn cầu đại vương mời một vị cao minh khác.

          Phán quan bên cạnh nói đỡ:

          - Tiên sinh không nên khiêm tốn, cả đời hành nghề y chỉ trị nhầm có một người, đủ để thấy y thuật của tiên sinh cao minh.

          Vương Nguyên biết không thể giấu được, đành nói hết sự thực. Hoá ra, ông ta khi ở nhân gian, hành nghề y mới được nửa đường đã xuất gia, chỉ mới trị qua một người, lại trị nhầm, tưởng thương hàn là sốt rét, làm hại một mạng người.

          Điêm Vương nghe qua, không kềm được cơn giận, hét lớn:

          - Loại thầy thuốc kém! Cút mau.

          Diêm Vương giơ chân đá Vương Nguyên một cái, bảo phán quan đi tìm thầy thuốc khác.

          Phán quan có được bài học, lần này trở nên thông minh, điều tra kĩ đám thầy thuốc, phát hiện quỷ ở sau lưng mấy vị thầy thuốc, không phải là quỷ đòi mạng mà là quỷ cầu xin chữa trị cứu mạng. Phán quan lúc này mới tỉnh ngộ: Quỷ ở sau lưng thầy thuốc càng nhiều, thì thầy thuốc đó là thầy thuốc giỏi ở địa phủ. Thế là phán quan theo đó, mời đến danh y Diệp Thiên Sĩ 叶天士, người này theo chứng mà cho thuốc, chỉ mới mấy thang mà đã trị khỏi bệnh của công chúa.

          Diêm Vương lúc này không thể không cảm khái, nói với phán quan rằng:

          - Mấy vị thầy thuốc đó tại nhân gian tế thế cứu nhân, sau khi chết đến địa phủ vẫn cứu quỷ tế thế, có thể nói là phẩm cách cao thượng, tiết tháo kiên trinh.

          Bèn sai phán quan lập bia đá để ca tụng y đức.

          Ngày nay, tại mấy đỉnh của Đại Miêu sơn 大苗山nơi giáp giới của hai tỉnh Tương (Hồ Nam)  Quý (Quý Châu) có thể nhìn thấy có một núi đá, hình trạng giống như tấm bia, cao vút lên trời, nhìn từ xa thấy vuông vức sáng bóng. Người dân địa phương nói rằng:

          - Đó chính là tấm bia ca tụng y đức do Diêm Vương lập ra.

Phụ kí

          Thông qua câu chuyện phán quan tìm thầy thuốc cao minh trị bệnh cho con gái của Diêm Vương, đã triển hiện một cách chân thực hỉ nội ai lạc của Diêm Vương. Ở đây bề ngoài là câu chuyện của Diêm Vương, nhưng kì thực, lại phản ánh triết lí cuộc sống bình thường của nhân gian.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 28/4/2023

Nguồn

QUỶ CỐ SỰ

鬼故事

Chủ biên:Từ Hoa Long 徐华龙

Thượng Hải: Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 2017

Previous Post Next Post