Sáng tác: Đảo luyện tử - Hoa quải thụ (HCH)

 

搗練子

花掛樹

月當空

寂靜庭前夜轉深

樹影遲遲隨皓月

花香慢慢逐微風

ĐẢO LUYỆN TỬ

Hoa quải thụ

Nguyệt đương không

Tịch tĩnh đình tiền dạ chuyển thâm

Thụ ảnh trì trì tuỳ hạo nguyệt

Hoa hương mạn mạn trục vi phong

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/4/2023

Previous Post Next Post