Câu đối: Tứ quý thường xuân, đình viện trúc bao tùng mậu

 

四季常春庭院竹苞松茂

一堂達美枝條桂馥蘭芳

Tứ quý thường xuân, đình viện trúc bao tùng mậu

Nhất đường đạt mĩ, chi điều quế phức lan phương

(Bốn mùa luôn xuân, sân vườn trúc xanh tùng tốt

Một nhà tươi đẹp, nhánh cành quế phức lan thơm) 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/4/2023

Trúc bao tùng mậu 竹苞松茂: Trúc mọc thành bụi um tùm, rừng tùng xanh tốt sum suê. “Trúc bao tùng mậu” được dùng để ví gia môn hưng thịnh, cũng dùng để chúc mừng người khác khánh thành nhà mới.

          Bài thơ Tư kiên (can) 斯干phần Tiểu nhã 小雅trong Kinh thi, chương 1 chúc mừng phủ để của công tộc được hoàn thành, viết rằng:

          Trật trật tư kiên (can). U u Nam san. Như trúc bâu (bao) hĩ. Như tùng mậu hĩ. Huynh cập đệ hĩ. Thức tương hảo hĩ. Vô tương dưu (do) hĩ.

          秩秩斯干, 幽幽南山, 如竹苞矣, 如松茂矣. 兄及弟矣. 式相好矣. 無相猶矣.

          (Phủ đệ thông đến bờ nước rất có thứ tự. Lại dựa vào núi Nam u trầm. Phần dưới kiên cố như bụi trúc um tùm. Phần trên xanh tươi như rừng tùng sum suê. Anh em ở nơi phủ đệ này. Đối xử nhau rất tốt. Không mưu tính gì với nhau).

Quế phức lan phương 桂馥蘭芳: quế thơm lan thơm. Hình dung khí vị thơm tho. Thường được dùng để khen tặng người hiền hoặc con cháu hiền.

 

Previous Post Next Post