Câu đối: Thu thiên huyên thảo tạ

 

秋天萱草謝

夏日向陽衰

Thu thiên huyên thảo tạ

Hạ nhật hướng dương suy

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/4/2023 

Huyên thảo 萱草 tức cỏ huyên, đại biểu cho mẹ. Hướng dương 向陽tức hoa  hướng dương cũng gọi là hướng nhật quỳ 向日葵 đại biểu cho cha.

Previous Post Next Post