Câu đối: Thiên niên hải đại ân nan báo

 

千年海大恩難報

萬載山高義不離 

Thiên niên hải đại ân nan báo

Vạn tải sơn cao nghĩa bất li

(Dù có ngàn năm thì biển vẫn cứ lớn, không sao đền đáp công ơn của mẹ

Dù có vạn năm thì núi vẫn cứ cao, không được xa rời ơn nghĩa của cha)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/4/2023

Previous Post Next Post