Sáng tác: Hoài niệm (HCH)

 

懷念

秋天萱草謝

夏日向陽衰

海大恩難報

山高義不離

HOÀI NIỆM

Thu thiên huyên thảo tạ

Hạ nhật hướng dương suy

Hải đại ân nan báo

Sơn cao nghĩa bất li

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/4/2023

Previous Post Next Post