Câu đối: Chi điều thịnh mậu Cửu trùng cát

 

枝條盛茂九重葛

花朵繁榮三角梅 

Chi điều thịnh mậu Cửu trùng cát

Hoa đoá phồn vinh Tam giác mai

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/4/2023 

Cửu trùng cát 九重葛: biệt xưng của hoa giấy. “Cửu trùng” 九重là ý nói hoa giấy phồn mậu tầng tầng lớp lớp; “cát” vốn là loại thực vật dây leo, hoa giấy có đặc tính đó nên có tên là “Cửu trùng cát”.

Tam giác mai 三角梅: cũng là biệt xưng của hoa giấy.  Ở giữa hoa có những chấm chấm gần giống với hoa mai, hơn nữa cánh hoa giống chiếc lá có hình tam giác, nên được gọi là “Tam giác mai”. Hoa giấy còn có tên khác là “Tam giác hoa” 三角花, “Tam diệp hoa” 三葉花. “Diệp tử mai” 葉子梅, “Diệp tử hoa” 葉子花

          Ngoài ra, hoa giấy còn có tên là “Chỉ hoa” 紙花 tức “hoa giấy, “chỉ” là giấy,

Previous Post Next Post