Dịch thuật: Tấc lòng thề chẳng đội trời với ai (336) (Nhị độ mai)

 

TẤC LÒNG THỀ CHẲNG ĐỘI TRỜI VỚI AI (336)

          Điển xuất từ thành ngữ “Bất cộng đới thiên” 不共戴天tức không đội chung trời.

          Trong Lễ kí – Khúc lễ thượng 禮記 - 曲禮上có câu:

          Phụ chi thù phất dữ cộng đới thiên; huynh chi thù bất phản binh, giao du chi thù bất đồng quốc.

          父之讎弗與共戴天; 兄弟之讎不反兵; 交游遊之讎不同國.

          (Đối với kẻ thù giết hại phụ thân, không thể đội chung trời với họ; đối với kẻ thù giết hại huynh đệ, phải luôn mang theo binh khí bên mình, hễ gặp là quyết đấu với họ, không phải đợi quay về nhà lấy binh khí; với kẻ thù giết hại bạn bè, không thể sống chung một nước với họ)

          (“Lễ kí dịch giải” 禮記譯解 quyển thượng. Vương Văn Cẩm 王文錦 dịch giải. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục xuất bản, 2007)

Thoắt thôi từ tạ mấy người

Tấc lòng thề chẳng đội trời với ai

(Nhị độ mai 335 - 336)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 10/3/2023

Previous Post Next Post