Dịch thuật: Sất thạch thành dương (Thành ngữ cố sự)

 

 SẤT THẠCH THÀNH DƯƠNG

叱石成羊

Hô đá thành dê

Giải thích: Hô lên một tiếng khiến đá biến thành bầy dê. Ví sự việc thần kì.

Xuất xứ: Tấn . Cát Hồng 葛洪: Thần tiên truyện – Hoàng Sơ Bình 神仙传 - 黄初平

          Truyền thuyết kể rằng, ngày trước có hai anh em họ Hoàng , người anh tên Hoàng Sơ Khởi 黄初起, người em tên Hoàng Sơ Bình 黄初平. Năm Sơ Bình 14 tuổi, một ngày nọ lên núi thả dê, gặp một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ dẫn Sơ Bình đến một gian phòng đá ở núi Kim Hoa 金华, truyền cho một số bản lĩnh thần kì. Thoáng chốc đã qua hơn 40 năm.

          Người em ra ngoài không thấy trở về, người anh là Sơ Khởi đi tìm khắp nơi. Cuối cùng gặp được người em ở núi Kim Hoa. Sơ Khởi hỏi Sơ Bình rằng:

          - Bầy dê mà em thả giờ ở nơi đâu?

          Người em lấy tay chỉ và nói rằng:

          - Ở trên núi phía đông.

          Sơ Bình liền vội lên núi tìm, nhưng khi đến nơi nhìn qua, không thấy một con dê nào, chỉ thấy có một phiến đá trắng. Người anh vừa giận vừa sốt ruột, trong lòng trách người em lơ đễnh để cho bầy dê lạc mất. Người em theo anh leo lên núi, nhân vì học được bản lĩnh thần kì, liền chỉ vào phiến đá trắng hô lên một tiếng

- Dê mau thức dậy.

Trong chớp mắt, phiến đá trắng biến thành mấy vạn con dê.

Đó chính là lai lịch của thành ngữ “Sất thạch thành dương” 叱石成羊.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 31/3/2023

Nguyên tác Trung văn

 SẤT THẠCH THÀNH DƯƠNG

叱石成羊

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post