Câu đối: Lộ bàng hoàng khuyển ngoạ

 

路旁黃犬臥

樹上綠蛇藏

Lộ bàng hoàng khuyển ngoạ

Thụ thượng lục xà tàng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/3/2023

Previous Post Next Post