Dịch thuật: Lập xuân

 

LẬP XUÂN

          Lập xuân 立春là một tiết khí trong 24 tiết khí, thời gian khoảng vào thượng tuần tháng Giêng âm lịch, tây lịch là vào khoảng ngày 3 đến ngày 5 tháng 2. Lúc này mùa đông đã qua, bắt đầu vào xuân, thời tiết ấm áp, gió nhẹ thổi đến không lạnh, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc thời tiết mùa xuân se lạnh. Thời cổ, Lập xuân chính là “Xuân tiết” 春节 (tức Tết) ngày nay, bắt đầu từ đời Hán, gọi là “Xuân tiết” là chuyên chỉ tiết Lập xuân, đồng thời truyền thống lấy Lập xuân làm ngày Tết, nghinh đón mùa xuân được kéo dài cho đến đời Thanh. Ngày mùng 1 tháng Giêng hiện tại vào thởi cổ gọi là Nguyên đán 元旦, là bắt đầu của một năm. Đem ngày Tết (Xuân tiết) cố định vào ngày mùng 1 tháng Giêng là sau cách mạng Tân Hợi 辛亥. Trung Hoa Dân Quốc dùng lịch tây, lấy ngày 1 tháng 1 làm Nguyên đán, và để khu biệt, mới đem mùng 1 tháng Giêng âm lịch chuyên xưng là “Xuân tiết” 春节tức Tết. Cách gọi tên như thế cũng là nhân vì Xuân tiết tức Tết  thường tại trước hoặc sau ngày Lập xuân.

          Nhìn lại từ chủ đề nghinh xuân, Lập xuân và xuân tiết là nhất trí, là truyền thống đã có từ thời cổ. Từ xưa đến nay, người Trung Quốc rất chú trọng đến tiết Lập xuân. Âm lịch thời cổ có nói:

          Đẩu chỉ đông bắc duy Lập xuân, thời xuân khí thuỷ chí, tứ thời tốt thuỷ, cố danh Lập xuân.

          斗指东北维立春, 时春气始至, 四时卒始, 故名立春.

          (Sao Đẩu chỉ hướng đông bắc là Lập xuân, lúc này khí xuân bắt đầu đến, bốn mùa kết thúc được bắt đầu lại cho nên gọi là Lập xuân)

          Từ tiết khí mà nói, bắt đầu của một năm là Lập xuân. Trong dân gian có câu ngạn ngữ:

Nhất niên chi kế tại vu xuân

一年之计在于春

(Kế hoạch cho cả một năm là bắt đầu từ mùa xuân)

          Có thể thấy tính trọng yếu của ngày Lập xuân. Trung Quôc lấy nông nghiệp để lập quốc, mùa màng thu hoạch được có quan hệ đến quốc kế dân sinh, nhân đó, để biểu thị sự coi trọng đối với tiết Lập xuân, các đế vương thời cổ thường thống lĩnh quần thần long trọng cử hành đại điển nghinh xuân.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 04/02/2023

                                                         Lập xuân, 14 tháng Giêng năm Quý Mão

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 30000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的3000个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán

Nam Xương: Giang Tây mĩ thuật xuất bản xã, 1018

Previous Post Next Post