Dịch thuật: Kinh học gia thời Đông Hán được xưng "Tự thánh" là ai

 

KINH HỌC GIA THỜI ĐÔNG HÁN

ĐƯỢC XƯNG “TỰ THÁNH” LÀ AI

          Hứa Thận 许慎, không rõ năm sinh năm mất, là kinh học gia, văn học gia, huấn hỗ học gia và từ hối học gia nổi tiếng thời Đông Hán. Trương Hoài Quán 张怀瓘 thời Đường trong Thư đoán 书断quyển thượng nói Hứa Thận mất vào cuối đời Hán An Đế 汉安帝 triều Đông Hán (khoảng năm 125). Người đời sau khảo sự tích của Hứa Thận, cho rằng ông sinh vào thời Hán Minh Đế 汉明帝triều Đông Hán (năm 75 về trước), mất vào thời Hán Hoàn Đế 汉桓帝triều Đông Hán (năm 147 về sau).

          Hứa Thận người làng Vạn Tuế 万岁 Thiệu Lăng 召陵 Nhữ Nam 汝南 (nay là phía đông huyện Yển Thành 郾城 tỉnh Hà Nam 河南), tự Thúc Trọng 叔重, làm Thái uý Nam Các tế tửu hiệu trưởng 太尉南阁祭酒校长. Mọi người gọi ông là Hứa khống trưởng 许控长hoặc Hứa tế tửu 许祭酒.

Hứa Thận tính tình thật thà chất phác, bác thông kinh tịch, đương thời có lời khen là “ ‘Ngũ kinh’ vô song Hứa Thúc Trọng” ‘五经无双许叔重. Ông giỏi về thư pháp. Vương Âm 王愔 thời Bắc Nguỵ trong Cổ kim văn tự chí mục 古今文字志目có nêu 59 người thời Tần, Hán, Ngô, trong đó có Hứa Thận. Trương Hoài Quán张怀瓘thời Đường trong Thư đoán书断  quyển hạ có nói:

Hứa Thận thiếu hiếu cổ học, hỉ chính văn tự. vưu thiện tiểu triện, sư mô Lí tư,  thậm đắc kì diệu.

许慎少好古学, 喜正文字, 尤善小篆, 师模李斯, 甚得其妙.

(Hứa Thận lúc trẻ ham cổ học, thích đính chính văn tự, lại giỏi tiểu triện, mô phỏng theo Lí Tư, có được những chỗ kì diệu)

Xếp tiểu triện của ông thuộc loại tinh phẩm.

Hứa Thận lấy triện thư làm chính tự. Trứ tác của ông có:

- Ngũ kinh dị nghĩa 五经异义

- Hoài Nam Tử chú 淮南子注

- Hiếu kinh cổ văn thuyết 孝经古文说

- Thuyết văn giải tự 说文解字  14 quyển

          Trong Hậu Hán thư 后汉书 quyển 79 hạ có truyện của ông.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 21/02/2023

Nguồn

TRUNG HOA THƯ PHÁP THIÊN VẤN

中华书法千问

Chủ biên: Vương Vĩnh Hồng 王永鸿, Chu Thành Hoa 周成华

Tây An: Tam Tần xuất bản xã, 2012

Previous Post Next Post