Dịch thuật: Quỷ vương tát niệu (Tiếu lâm quảng kí)

 

鬼王撒尿

          大族出丧, 路逢大雨, 女眷人等, 避于路傍檐下. 和尚没处存身, 暂躲开路神腹内. 少顷, 一僧从神腰里伸头探望, 看雨住否. 诸女眷惊曰: “我们回避, 开路神要撒尿哩.”

                     (笑林广记 僧道部)

QUỶ VƯƠNG TÁT NIỆU

          Đại tộc xuất tang, lộ phùng đại vũ, nữ quyến nhân đẳng, tị vu lộ bàng diêm hạ, hoà thượng một xứ tồn thân, tạm đoá Khai Lộ Thần phúc nội, Thiểu khoảnh, nhất tăng tùng Thần yêu lí thân đầu thám vọng, khán vũ trú phủ. Chư nữ quyến kinh viết; “Ngã môn hồi tị, Khai Lộ Thần yếu tát niệu lí.”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Tăng đạo bộ)

QUỶ VƯƠNG ĐÁI

          Một nhà giàu nọ đưa đám tang, trên đường đi gặp mưa lớn. đám phụ nữ đều trú mưa dưới hiên nhà bên đường, một hoà thượng không có chỗ trú, nên tạm thời nấp vào bụng của Khai Lộ Thần (1). Một lúc sau, hoà thượng từ bụng của Khai Lộ Thần thò đầu ra xem thử mưa đã tạnh chưa. Đám phụ nữ nhìn thấy thất kinh, nói rằng: “Chúng ta mau tránh, Khai Lộ Thần sắp đái rồi.”

Chú của người dịch

1- Khai Lộ Thần 開路神: Cũng gọi là “Phương Tương” 方相, thông thường mặc y phục màu đỏ, đi đầu tiên trước đội ngũ đưa tang, trên tay cầm một tượng thần bằng giấy, đó chính là “Khai Lộ Thần”.  Dân gian tin rằng, khi vong linh người mất trên đường đi đến phần mộ, sẽ gặp nhiều thần quỷ, qua cầu có Thần cầu, qua đường có Thần đường, đầu ruộng cuối ruộng có Thổ Địa Công. Gặp thần minh chỉ cần dâng một số tiền giấy là được, nhưng nếu gặp phải quỷ quái, người ta sợ sẽ làm hại đến vong linh người mất, cho nên mời “Khai Lộ Thần” đến mở đường, dể tránh vong linh gặp phải tổn hại. Chỉ cần khi vừa đến mộ thì có thể mởi “Khai Lộ Thần” về lại trời. Công dụng lớn nhất của “Khai Lộ Thần” là giải trừ nguy hiểm trên đường đi cho vong linh.

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Quỷ vương tát niệu  Tăng đạo bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 20/02/2023

Previous Post Next Post