Dịch thuật: Kẻ về tử lí người vào ngọc kinh (198) (Nhị độ mai)

 

KẺ VỀ TỬ LÍ NGƯỜI VÀO NGỌC KINH (198) 

          Tử lí 梓里: Tức quê nhà, cố hương.

          Tử : cây tử tức cây thị. Trong Kinh – Tiểu nhã – Tiểu biền  - 小雅 - 小弁có câu:

Duy tang dữ tử

Tất cung kính chỉ

維桑與梓

必恭敬止

(Nhìn thấy cây dâu và cây thị của cha mẹ trồng

Tất phải cung kính khi đứng trước cây)

          Theo chú giải của Chu Hi, ngày xưa ở khu đất năm mẫu để làm nhà, cây dâu cây thị được trồng ở dưới tường dành truyền cho con cháu để có lá dâu mà nuôi tằm, có gỗ thị mà làm vật dùng.

          (Kinh Thi – quyển 2: bản dịch của Tạ Quang Phát.)

          Trong Ấu học quỳnh lâm 幼学琼林quyển 1, Địa dư loại 地舆类 có câu:

Tử lí viết cố hương

梓里曰故乡

(Tử lí là quê hương)

          Trong bài Đề Lưu Đức Văn hí thái đường 题刘德文戏彩堂 của Lưu Nghinh 刘迎 đời Kim có câu:

Ngô bất ái cẩm y, vinh quy khoa tử lí

Ngô bất ái tú cổn, đồ bộ đăng hoè phủ

吾不爱锦衣荣归夸梓里

吾不爱绣衮徒步登槐府

(Ta chẳng thích mặc áo gấm, vinh quy về khoẻ chốn quê nhà

Ta chẳng thích mặc cổn thêu, bước vào phủ Tam công) 

Ngọc kinh 玉京: Tức kinh đô, đế đô.

Trong bài Trường An lữ tình 长安旅情 của Mạnh Giao 孟郊đời Đường có câu:

Ngọc kinh thập nhị lâu

Nga nga ỷ thanh thuý

玉京十二楼

峨峨倚青翠

(Lầu gác trùng trùng chốn đế đô

Nguy nga ẩn hiện trong hàng cây xanh biếc) 

Ngại ngùng thay lúc phân bào

Kẻ về tử lí người vào ngọc kinh

(Nhị độ mai 197 - 198)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 14/02/2023

Previous Post Next Post