Dịch thuật: Dân tộc Hung nô

 

DÂN TỘC HUNG NÔ 

          Hung nô 匈奴là một dân tộc du mục cổ xưa trên thảo nguyên phương bắc Trung Quốc. Thời Thương , Chu gọi là Hiểm duẫn 猃狁, Huân chúc 荤粥, thời Chiến Quốc 战国bắt đầu gọi Hung nô 匈奴. Người Hung nô không có thành quách, không làm nông nghiệp, mà chuyển dời theo bầy súc vật chăn nuôi, sống một cuộc sống du mục. Súc vật chăn nuôi chủ yếu có ngựa, trâu, dê, lạc đà …  Chiến Quốc trung kì, Hung nô một lần nữa xâm lấn phía nam, phát sinh nhiều lần chiến tranh với ba nước Tần , Triệu , Yên . Ba nước ở khu vực biên cương phía bắc xây dựng trường thành, đồn trú trọng binh để phòng vệ Hung nô.

          Khoảng thời gian Tần diệt sáu nước, Hung Nô đã kiến lập một quốc gia theo chế độ nô lệ, người thống trị tối cao xưng là Thiền vu 单于, tên là Đầu Mạn 头曼. Ông ta thừa lúc khu vực trung nguyên chiến loạn phân tranh, biên phòng phía bắc của Triệu, Yên, Tần phòng vệ lơi lỏng, đã thống lĩnh “khống nỗ chi sĩ” 控弩之士 (người giỏi cưỡi ngựa bắn cung) tiến chiếm Hà Nam 河南 (nay là Ngạc Nhĩ Đa Tư 鄂尔多斯 của Nội Mông Cổ 内蒙古). Sau khi Tần diệt sáu nước, vào năm Thuỷ Hoàng 始皇thứ 32 triều Tần (năm 215 trước công nguyên), sai tướng quân Mông Điềm 蒙恬đem 36 vạn sĩ tốt tiến lên phía bắc đánh Hung nô, thu hồi lại khu vực Hà Sáo 河套.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 22/02/2023

Nguồn

TRUNG HOA LỊCH SỬ THIÊN VẤN

中华历史千问

Chủ biên: Vương Vĩnh Hồng 王永鸿, Chu Thành Hoa 周成华

Tây An: Tam Tần xuất bản xã, 2012

Previous Post Next Post