Dịch thuật: Chữ "vu" 巫

 

CHỮ “VU”   

          Ở trên là chữ (vu) trong kim văn.

          Thời viễn cổ, con người nếu sinh bệnh, họ sẽ không đi tìm thầy thuốc mà là tìm “vu sư” 巫师. Vu sư được xem là nhân vật có khả năng câu thông với thần linh, địa vị xã hội rất cao. Vu sư thông qua cầu đảo, cầu thần linh ban phúc, xua đuổi yêu ma quỷ quái, trị bệnh cho người. Chữ (vu) trong giáp cốt văn giống như một vật kiện mà vu sư sử dụng khi hướng đến thần linh cầu đảo. Ban đầu chỉ có nữ giới làm vu sư, về sau mới có nam giới làm vu sư.

          Thầy thuốc (y sinh 医生) là một nghề cao thượng đáng được tôn kính. Chúng ta quen gọi “y sinh” 医生 (thầy thuốc) là “đại phu” 大夫 hoặc “lang trung” 郎中. Kì thực, từ “y sinh” 医生xuất hiện sớm nhất vào đời Đường, nguyên ý là: Học sinh học tập y thuật. Vu sư bắt đầu cũng có vai trò “y sinh”.

Quá trình diễn biến của chữ (vu)

 


Kim văn    Tiểu triện    Lệ thư    Khải thư


                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 03/02/2023

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

 

Previous Post Next Post