Câu đối: Hồng y tiếu khán trì trung nguyệt

 

紅衣笑看池中月

綠蓋拈留水上漣

Hồng y tiếu khán trì trung nguyệt

Lục cái niêm lưu thuỷ thượng liên

(Áo đỏ mỉm cười nhìn vầng trăng hiện ra trong ao

Lọng xanh nhón tay níu giữ làn sóng lan trên mặt nước)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/02/2023 

Hồng y 紅衣: Áo đỏ, biệt xưng của hoa sen.

Lục cái 綠蓋: Lọng xanh, chỉ lá sen.

Previous Post Next Post