Dịch thuật: Anh chàng cổ cao và anh chàng cổ ngắn

 

ANH CHÀNG CỔ CAO VÀ ANH CHÀNG CỔ NGẮN

          Nói về những năm tháng mà Mãn Châu quốc 满洲国sắp hạ đài, ngày nọ, mọi người đang tụ tập dưới gốc cây liễu lớn trò chuyện, lúc bấy giờ có hai người từ hướng tây đi tới, một người cổ rất cao và một người cổ đặc biệt ngắn, mọi người trông thấy lấy làm kì lạ.

          Hai người đi đến chỗ mọi người, anh chàng cổ cao nói rằng:

          - Mọi người chớ chê tôi cổ cao, đến ngày 15 tháng 8 này bọn quỷ sẽ đầu hàng.

          Anh chàng cổ ngắn nói rằng:

          - Mọi người chớ xem thường tôi cổ ngắn, qua ngày 15 tháng 8 sẽ có làm phản.

          Lúc bấy giờ có người hỏi:

          - Bọn quỷ xuống làng áp bức bách tính, phải làm sao?

          Hai người nọ đáp rằng:

          - Bọn quỷ nhiều như lông gà, mọi người về nhà nhổ lông gà, nhổ được một lông gà thì sẽ chết một thằng quỷ.

          Mọi người nghe theo lời, về nhà nhổ lông gà, nghe nói bọn quỷ có đứa chết.

          Bọn quỷ Nhật Bản nghe được chuyện đó, liền phái đặc vụ đi bắt hai người nọ bắn chết. Súng nổ một tiếng, hai quái nhân nọ không thấy nữa. Trên trời lại xuất hiện hai luồng bạch khí, một luồng bạch khí biến thành chữ (dậu), còn luồng bạch khí kia biến thành chữ 滿 (mãn). Đợi mọi người phân biệt, hai luồng khí liền tan mất.

          Chẳng bao lâu đến ngày 15 tháng 8, Người Nhật Bản đầu hàng, mọi người mới rõ, chữ (dậu) chính là “nhật lạc tây sơn” 日落西山 (mặt trời lặn về núi tây), nói rõ là bọn quỷ Nhật Bản coi như xong. Còn chữ 滿 (mãn) 14 nét, vừa đúng Mãn Châu quốc (1) năm thứ 14 bị hạ đài.

Chú của người dịch

1- Mãn Châu quốc 满洲国 (1932 – 1945)

          Mãn Châu quốc được thành lập vào ngày 9 tháng 3 năm 1932 tại Trường Xuân 长春, lấy Thanh tốn đế là Phổ Nghi 溥仪chấp chính, niên hiệu Đại Đồng 大同, hiệu xưng Độc lập quốc gia 独立国家. Cũng tháng 9 năm đó, cùng với Nhật Bản kí “Nhật Mãn nghị định thư” 日满议定书, khiến vùng đất này sự thực trở thành thực dân địa của Nhật. Tháng 3 năm 1934, đổi xưng là Mãn Châu Đế Quốc 满洲帝国, cũng xưng là Đại Mãn Châu Đế Quốc 大满洲帝国, chấp chính cải xưng “hoàng đế”, niên hiệu đổi là Khang Đức 康德. Tháng 8 năm 1945, sau khi Nhật Bản đầu hàng, Phổ Nghi bị hồng quân Liên Xô bắt, kết thúc chiến tranh kháng Nhật, Mãn Châu quốc theo đó cáo chung.

https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E6%BB%A1%E6%B4%B2%E5%9B%BD

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 08/02/2023

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7238.html

Previous Post Next Post