Câu đối: Điểm mặc tịnh vô, nhiên ngôn đàm thượng hạ

 

點墨并無然言談上下

半車不足卻議論東西

Điểm mặc tịnh vô, nhiên ngôn đàm thượng hạ

Bán xa bất túc, khước nghị luận đông tây

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/02/2023 

Điểm mặc tịnh vô 點墨并無: Một chút mực cũng không hề có. Thành ngữ “Hung vô điểm mặc” 胸無點墨ý nghĩa là trong bụng không có chút mực nào. Hình dung hạng người mà trình độ văn hoá thấp kém, không có học vấn.

Điển xuất từ Hồ thiên lục 壶天录 quyển thượng của Hoài Âm Bách Nhật Cư Sĩ 淮阴百日居士đời Thanh:

          Mỗ gia bổn ân thực, phụ mẫu dĩ độc tử cố, thậm ái chi, độc thư thập niên, hung vô điểm mặc.

          某家本殷实, 父母以独子故, 读书十年, 胸无点墨.

          (Nhà nọ vốn giàu có, cha mẹ chỉ có một người con, nên rất yêu quý anh ta, anh ta mười năm đọc sách  mà trong bụng không có chút mực nào)

Bán xa bất túc 半车不足: Nửa xe cũng không đủ. Thành ngữ “Học phú ngũ xa” 学富五, “ngũ xa” tức năm xe sách, thành ngữ hình dung người có học vấn uyên bác.

          Điển xuất từ Trang Tử - Thiên hạ 庄子 - 天下:

          Huệ Thi đa phương, kì thư ngũ xa, kì đạo suyễn bác, kì ngôn dã bất trúng.

          惠施多方, 其书五车, 其道舛驳, 其言也不中.

          (Huệ Thi học vấn uyên bác, sách đọc có đến năm xe, đạo thuật tạp loạn không có chương mục, ngôn từ phần nhiều không thích đáng)

          Về sau “Học phú ngũ xa” xuất xứ từ đó đã có sự chuyển biến, dùng để hình dung người học rộng biết nhiều.

 

Previous Post Next Post