Câu đối: Kì hoa chước chước Vũ Lăng sắc

 

其華灼灼武陵色

其葉蓁蓁玄都花

Kì hoa chước chước Vũ Lăng sắc

 Kì diệp trăn trăn Huyền Đô hoa

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/02/2023

Kì hoa chước chước 其華灼灼: Mượn từ bài thơ Đào yêu 桃夭 trong Kinh Thi.

Đào chi yêu yêu

Chước chước kì hoa

桃之夭夭

灼灼其華

(Cây đào non xanh tươi

Hoa của nó đẹp rực rỡ)

Kì diệp trăn trăn 其葉蓁蓁: Cũng mượn từ bài thơ Đào yêu 桃夭.

Đào chi yêu yêu

Kì diệp trăn trăn

桃之夭夭

其葉蓁蓁

Cây đào non xanh tươi

Cành lá của nó tươi tốt sum suê

Vũ Lăng sắc 武陵色 Huyền Đô hoa 玄都花 đều là biệt xưng của hoa đào.

Vũ Lăng sắc武陵色: Điển xuất từ bài Đào hoa nguyên kí 桃花源記 của Đào Tiềm 陶潛 đời Tấn.

          Khoảng niên hiệu Thái Nguyên đời Tấn, có một người ở Vũ Lăng làm nghề đánh cá. Ngày nọ ông đi thuyền theo dòng nước, bỗng chợt thấy một rừng hoa đào nở rộ ở hai bên bờ. Cảm thấy lạ, ông muốn tìm đến tận cùng. Thấy có một cửa động, bên trong dường như có ánh sáng, ông bèn xuống thuyền đi bộ. Cửa động rất hẹp, chỉ vừa đủ một người vào, đi dược mấy chục bước đột nhiên không gian  rất rộng, đất đai bằng phẳng, nhà cửa chỉnh tề, ruộng đồng tươi tốt. Người ở đây ăn mặc hoàn toàn khác với người đời. Có người cảm thấy lạ bèn mời về nhà bày rượu giết gà làm cơm tiếp đãi. Người trong thôn nghe nói liền kéo đến hỏi thăm. Họ nói tổ tiên của họ vì tránh loạn đời Tần mà đến nơi đây, sống cách tuyệt với thế giới bên ngoài, chẳng biết bên ngoài đã là triều đại nào rồi. Người đánh cá lưu lại mấy ngày, sau đó cáo từ. Ông tìm lại thuyền, thuận theo đường cũ mà quay về, đi qua nơi nào đều làm dấu ghi nhớ. Về đến quận thành, ông báo cáo với quan Thái thú. Quan Thái thú lập tức sai người cùng ông đi tìm những nơi đã làm dấu, nhưng cuối cùng bị lạc, tìm không thấy đường đến nguồn đào.

Huyền Đô hoa 玄都花:  Điển xuất từ bài Nguyên Hoà thập niên tự Lãng Châu chí kinh hí tặng khán hoa chư quân tử 元和十年自朗州至京戏赠看花诸君子 của Lưu Vũ Tích 刘禹锡 thời Đường.

Tử mạch hồng trần phất diện lai

Vô nhân bất đạo khán hoa hồi

Huyền Đô quán lí đào thiên thụ

Tận thị Lưu Lang khứ hậu tài

紫陌红尘拂面来

无人不道看花回

玄都观里桃千树

尽是刘郎别后栽

(Ngựa xe trên đường Trường An tấp nập, làm bụi bốc lên bay đến mặt

Không ai là không nói họ từ Huyền Đô quán ngắm hoa đào trở về

Hàng ngàn cây đào nở hoa nơi Huyền Đô quán

Hết thảy đều được trồng sau khi chàng Lưu bị biếm rời khỏi kinh thành)

https://so.gushiwen.cn/mingju/juv_afa3cf0d53bd.aspx

 

Previous Post Next Post