Dịch thuật: Tô Lân khéo dâng thơ

 

TÔ LÂN KHÉO DÂNG THƠ

          Thời Bắc Tống, có một vị chính trị gia, văn học gia rất nổi tiếng tên là Phạm Trọng Yêm 范仲淹. Phạm Trọng Yêm không chỉ tài hoa mà còn là một người chính trực, rất giỏi tiến cử và sử dụng hiền tài.

          Lúc Phạm Trọng Yêm ở Hàng Châu 杭州, luôn lưu tâm đến quan viên cấp dưới của mình, nhìn thấy người có năng lực liền ra sức tiến cử lên triều đình. Đương thời có một tuần kiểm quan tên là Tô Lân 苏麟, làm việc tại một huyện cách Hàng Châu rất xa. Nhân vì đường sá xa xôi, rất ít cơ hội gặp được Phạm Trọng Yêm, cho nên chưa được sự coi trọng và tiến cử của Phạm Trọng Yêm.

          Một lần nọ, Tô Lân nhân vì công việc phải đến thành Hàng Châu gặp Phạm Trọng Yêm, rất muốn nhân cơ hội này muốn ông chú ý, thế là Tô lân làm một bài thơ dâng lên Phạm Trọng Yêm. Trong thơ có hai câu:

Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt

Hướng dương hoa mộc tảo phùng xuân

近水楼台先得月

向阳花木早逢春

(Lâu đài gần sông nước sẽ thấy được trăng trước tiên

Hoa cỏ hướng về mặt trời sẽ có mùa xuân sớm nhất)

          Tô Lân dùng hai câu thơ này biểu đạt ý rằng do vì ở xa cho nên ông đến nay vẫn chưa được Phạm Trọng Yêm chú ý đến. Phạm Trọng Yêm xem qua, lập tức hiểu được hàm nghĩa của hai câu thơ đó, thế là để tâm quan sát Tô Lân. Về sau, Phạm Trọng Yêm phát hiện Tô Lân quả nhiên là người có tài năng, liền tiến cử ông có được một chức vị thích hợp.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 01/02/2023

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post