Thư pháp: Xuân đáo bách hoa khai


Xuân đáo bách hoa khai 

Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/01/2023

 

Previous Post Next Post