Dịch thuật: Bảy hệ trà lớn (kì 2) - Hoàng trà và thanh trà

 

BẢY HỆ TRÀ LỚN

(kì 2)

HOÀNG TRÀ VÀ THANH TRÀ 

3- Hoàng trà 黄茶

          Do bởi sau khi sát thanh, vò mà không đủ hoặc không kịp thời khô, sắc của lá trà biến thành màu vàng, thế là người ta phát hiện một loại mới của trà – hoàng trà. Hoàng trà có mùi hương thanh khiết của lục trà, mùi hương thuần hậu của hồng trà, sự sảng khoái của bạch trà, vị nồng đậm của hắc trà, là loại trà mà các giai tầng quần chúng đều ưa thích. Phẩm chất đặc biệt của hoàng trà là “hoàng diệp hoàng thang” 黄叶黄汤 (lá sắc vàng nước sắc vàng), sắc vàng này là kết quả của quá trình tiến hành “muộn đôi ác hoàng” 焖堆渥黄 (1).

          Do bởi phẩm chủng khác nhau, hoàng trà với công nghệ tuyển lựa lá trà và gia công đã có sự khu biệt tương đối lớn. Như Quân sơn ngân châm 君山银针 ở Động Đình hồ 洞庭湖 Nhạc Dương 岳阳tỉnh Hồ Nam 湖南, đã dùng toàn những búp trà lớn mập, công nghệ chế tạo trà tinh xảo, gồm 10 trình tự là sát thanh, trải phơi, sấy lần đầu, lại trải phơi, gói lần đầu, sấy lại lần hai, rồi lại trải phơi, gói lần hai, hong khô, phân cấp ….. Trà Quân sơn ngân châm bên ngoài phủ lông, sắc tươi vàng óng.

          Danh trà trong loại hoàng trà chủ yếu có mấy loại sau:

          Quân sơn ngâm châm君山银针, Mông đính hoàng nha 蒙顶黄芽, Hoắc sơn hoàng nha 霍山黄芽, Hải mã cung trà 海马宫茶, Bắc cảng mao tiêm 北港毛尖, Lộc uyển mao tiêm 鹿苑毛尖, Quảng Đông đại diệp thanh 广东大叶青v.v…

4- Thanh trà 青茶

          Thanh trà chủ yếu chỉ trà Ô long 乌龙, thuộc loại trà lên men bán phần, trong mấy loại lớn về trà ở Trung Quốc, nó có nét đặc sắc rõ rệt. Thanh trà dung hợp được tính chất thanh tân và tươi ngọt của hồng trà và lục trà, sau khi uống, kẽ răng còn lưu lại mùi hương, hồi vị vô cùng.

          Nhân vì thanh trà về phương diện phân giải chất béo, giảm béo đã có công hiệu rõ rệt, nên được gọi là “mĩ dung trà” 美容茶, “kiện mĩ trà” 健美茶, nhận được sự ưa thích của nhân sĩ trong và ngoài nước.

Danh trà trong loại thanh trà chủ yếu có mấy loại sau:

Phụng hoàng thuỷ tiên 凤凰水仙, Vũ Di nhục quế 武夷肉桂, Vũ Di nham trà 武夷岩茶, Đống đỉnh Ô long 冻顶乌龙, Phụng hoàng đan tung 凤凰单枞, Hoàng kim quế 黄金桂, An Khê Thiết Quan Âm 安溪铁观音, Mộc sơn 木山v.v…

Chú của người dịch

1- Muộn đôi ác hoàng焖堆渥黄: Dùng giấy gói trà lại, sau đó chất đống tại một nơi, tiến hành gia nhiệt xử lí, ôn độ từ thấp đến cao, sau đó lại hạ xuống. Trải qua một thời gia không lên men hoàn toàn, sắc trà biến thành sắc vàng.

                                                                                (còn tiếp)

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 18/01/2023

Nguồn

THỨC TRÀ, PHAO TRÀ, PHẨM TRÀ

识茶, 泡茶, 品茶

Chủ biên: Từ Hinh Nhã 徐馨雅

Bắc Kinh: Đoàn Kết xuất bản xã, 2017

Previous Post Next Post