Thư pháp: Thủ tuyến bách niên phùng vị liễu

 


Thủ tuyến bách niên phùng vị liễu
Xuân huy thiên tải báo nan thành

Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 04/01/2023

Previous Post Next Post