Thư pháp: Ngọc thố nghinh xuân

 


Ngọc thố nghinh xuân

Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 26/01/2023
Mùng 5 tết Quý Mão

Previous Post Next Post