Thư pháp: Cát tường hỉ khí

 


Cát tường hỉ khí 

Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 22/01/2023
Mùng 1 tết Quý Mão

Previous Post Next Post