Dịch thuật: Tiểu niên

 

TIỂU NIÊN

          Tiểu niên 小年, biệt xưng “tế Táo tiết” 祭灶节, “Táo vương tiết” 灶王节, “tảo trần nhật” 扫尘日. là tiết nhật truyền thống của Trung Quốc, nhân vị địa vực khác nhau, phương bắc đa phần là vào ngày 23 tháng Chạp, phương nam đại bộ phận là ngày 24 tháng Chạp.

          Trước đời Thanh cũng qua Tiểu niên vào ngày 24 tháng Chạp, bắt đầu từ đời Thanh trở về sau, đế vương gia cử hành đại điển tế Thiên vào ngày 23 tháng Chạp, để tiết kiệm khai chi, nhân tiện cũng tế bái Táo vương gia, vì thế bách tính phương bắc cũng qua Tiểu niên trước một ngày tức vào ngày 23 tháng Chạp.

          Còn có một thuyết khác, cổ nhân Trung Quốc qua Tiểu niên có cách cách nói “quan tam, dân tứ, thuyền ngũ” 官三, 民四, 船五, cũng chính là quan gia qua Tiểu niên vào ngày 23 tháng Chạp, bách tính qua Tiểu niên ngày 24 tháng Chạp, những nhà sống trên sông nước, những nhà làm nghề đánh cá qua Tiểu niên vào ngày 25 tháng Chạp. Sở dĩ phân ra như vậy, là bởi vì trước đời Tống đa phần lấy phương bắc làm trung tâm chính trị, chịu ảnh hưởng của văn hoá quan phương, nên người phương bắc qua Tiểu niên vào ngày 23 tháng Chạp, còn phương nam cách xa trung tâm chính trị, Tiểu niên là vào ngày 24 tháng Chạp, các vùng ven hồ Bà Dương 鄱阳vẫn bảo lưu tập tục thuyền gia cũ, Tiểu niên chọn ngày 25 tháng Chạp.

          Hoạt động dân tục khi qua Tiểu niên có quét dọn, tế Táo, làm kẹo dâng cúng Táo quân. Thông thường, Tiểu niên được xem là lúc bắt đầu bận cho cả năm, ý nghĩa là mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ tết, biểu thị năm mới cần có không khí mới, thể hiện nguyện vọng tốt đẹp “từ cựu nghinh tân” 辞旧迎新, “nghinh tường nạp phúc” 迎祥纳福 của nhân dân lao động Trung Quốc. …. (trích)

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 23/01/2023

                                                                            Mùng 2 tết Quý Mão

Nguồn

https://baike.sogou.com/v148006.htm

Previous Post Next Post