Dịch thuật: Động vật cát tường - Quy

 

ĐỘNG VẬT CÁT TƯỜNG

 QUY

          Quy / (rùa) cùng với long / (rồng), phụng / , lân / được gọi chung là “tứ linh” 四靈 / 四灵. Trong tứ linh này, chỉ có quy là động vật chân thực mà chúng ta có thể thấy được. Thọ mạng của quy cực dài, có một chiếc mai cứng. Quy luôn được phú cho một sắc thái thần bí mà trở thành linh vật lớn nhất và là một trong những con vật cát tường.

          Quy uẩn tàng nội hàm văn hoá vô cùng phong phú. Theo truyền thuyết, phụ thân của Hạ Vũ 夏禹 là ông Cổn trong lúc trị thuỷ, có một đàn rùa nối liền nhau không đứt hô gọi kéo đuôi nhau mà đi qua, lưu lại dấu vết trên mặt đất. Ông Cổn theo đó mà đắp đê đề phòng thuỷ tai. Trong việc trị thuỷ Hoàng hà, quy đã lập được công lao hãn mã. Để báo đáp quy, Thiên Đế  ban cho quy thọ mệnh 10.000 năm. Quy 1.000 tuổi có thể nói chuyện với người, 5.000 tuổi xưng là “thần quy” 神龜 / 神龟, 10.000 tuổi chính là “linh quy” 靈龜 / 灵龟. Chính vì như thế, quy trở thành tượng trưng cho trường thọ. Người ta thường dùng “linh quy” để ví trường thọ. Trong câu đối chúc thọ cũng thường dùng quy và hạc để chúc.

          Bức vẽ quy và hạc chùng với nhau, cấu thành bức tranh cát tường “Quy hạc tề linh” 龜鶴齊靈 / 龟鹤齐灵. Nhiều hoạt động chúc thọ đều không thể thiếu quy. Người làm lễ mừng thọ, vào ngày đó thường đích thân mua quy đem đến bên sông thả bên, làm như thế là để cầu trường thọ.

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 24/01/2023

                                                                               Mùng 3 tết Quý Mão

       Nguồn

CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC

吉祥的中國

Bản công ti biên tập bộ biên soạn

Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90

Previous Post Next Post