Câu đối: Cựu tuế chuyển giao tân tuế tiếp

 

舊歲轉交新歲接

新年代替舊年辭 

Cựu tuế chuyển giao tân tuế tiếp

Tân niên đại thế cựu niên từ 

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 24/01/2023

                                                                            Mùng 3 tết Quý Mão

Previous Post Next Post