Thư pháp: Bôi trung phù lục nghĩ

 


Bôi trung phù lục nghĩ
Trản lí thụ hoàng châm

Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 05/01/2023

Previous Post Next Post