Dịch thuật: Đả thảo kinh xà (Thành ngữ cố sự)

 

 ĐẢ THẢO KINH XÀ

打草惊蛇

Đập cỏ làm kinh động rắn

Giải thích: Lúc đập cỏ làm kinh động rắn đang ẩn nấp trong cỏ. Ví làm việc không nghiêm mật, bị đối phương phát giác.

Xuất xứ: Minh . Lãng Anh 朗瑛: Thất tu loại cảo 七修类稿. Quyển nhị thập tứ.

          Thời Nam Đường, có một người tên Vương Lỗ王鲁, làm huyện lệnh huyện Đương Trừ 当滁. Ông ta ra sức vơ vét tài sản của dân, tham tang uổng pháp. Quan lại trong nha huyện thấy huyện lệnh làm như thế, bắt chước theo, cũng sách nhiễu bách tính, tác ác đa đoan.

          Ngày nọ, bách tình cùng viết chung tờ cáo trạng, tố cáo chủ bạ mưu tư lợi, tham tang nhận hối lộ. Cáo trạng đến tay Vương Lỗ, khiến ông ta run sợ. Nhân vì trên cáo trạng tuy viết tội trạng của chủ bạ, nhưng những việc phạm pháp đó không việc nào là không liên quan đến ông. Ông dự cảm đại hoạ đến trên đầu.

          Vương Lỗ một mặt lật xem hồ sơ, một mặt tìm đối sách. Nếu thụ lí án này, phải tra xét kĩ, bản thân ắt sẽ bị bộc lộ. Nhưng nếu không thụ lí, bách tính sẽ cáo lên cấp trên. Vương Lỗ bèn nhấc bút phê lên hồ sơ tám chữ:

Nhữ tuy đả thảo, ngô dĩ kinh xà.

汝虽打草, 吾已惊蛇

(Tuy ngươi đập cỏ, nhưng ta như rắn nấp trong cỏ bị hoảng kinh)

          Ý nói: Các ngươi tuy cáo phát tay chủ bạ thuộc hạ của ta, nhưng ta cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng, giống như lúc đập cỏ làm kinh động rắn đang ẩn nấp trong cỏ.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 15/01/2023

Nguyên tác Trung văn

 ĐẢ THẢO KINH XÀ

打草惊蛇

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post