Dịch thuật: Nhà huyên xin chớ lo xa (97) (Nhị độ mai)

 

NHÀ HUYÊN XIN CHỚ LO XA (97)

          Nhà huyên: tức mẹ, cũng nói là “huyên đình” 萱庭.

Huyên , , : tên một loại cỏ. Biệt danh của cỏ huyên rất nhiều, như: kim châm金针, vong ưu thảo 忘忧草, nghi nam thảo 宜男草, liệu sầu 疗愁, tử huyên 紫萱 , lộc tiễn 鹿箭, hoàng hoa thái 黄花菜 .... Ta gọi loại hoa này là “hoa hiên”. Theo truyền thuyết cỏ huyên là loại cỏ khiến người ta có thể quên đi lo âu phiền muộn. Trong Hán văn, 萱草 cũng được viết là 谖草,  (huyên) có nghĩa là “quên”. Ghi chép sớm nhất về cỏ huyên được thấy ở bài thơ Bá hề 伯兮phần Vệ phong 卫风  trong Kinh thi. Bối có nghĩa là bắc đường 北堂tức nhà phía bắc. Bắc đường đại biểu cho mẹ. Do vì cỏ huyên là loại cỏ có thể làm cho người ta quên đi ưu sầu, nên thời cổ, khi người con chuẩn bị đi xa, thường trồng cỏ huyên ở nhà phía bắc, hi vọng mẹ sẽ giảm bớt nỗi nhớ thương, quên đi ưu sầu.

          Trong Thi kinh – Vệ phong – Bá hề 詩經 - 衛風 - 伯兮có câu:

Yên đắc huyên thảo

Ngôn thụ chi bối.

焉得諼草

言樹之背

(Làm sao có được cây cỏ huyên

Trồng nó ở nhà phía bắc) 

Nhà huyên xin chớ lo xa

Hễ trời có mắt thì ta lệ gì?

(Nhị độ mai 71 - 72)

Sinh li xa cách huyên đình

Một cây bóng ngả mấy cành tang du

(Nhị độ mai 71 - 72) 

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 03/01/2023

Previous Post Next Post