Dịch thuật: Nguyên khúc tứ đại gia

 

NGUYÊN KHÚC TỨ ĐẠI GIA 

          Nguyên khúc tứ đại gia 元曲四大家 chỉ Quan Hán Khanh 关汉卿, Trịnh Quang Tổ 郑光祖, Mã Trí Viễn 马致远 và Bạch Phác 白朴.

1- Quan Hán Khanh 关汉卿, hiệu Dĩ Trai Tẩu 已斋叟, đứng đầu trong Nguyên khúc tứ đại gia. Nội dung tác phẩm của ông mang tính hiện thực mãnh liệt, tràn đầy tinh thần chiến đấu hiên ngang hăng hái. Chất khảng khái bi ca, lạc quan phấn đấu, cấu thành điệu khúc cơ bản trong tác phẩm kịch của ông. Giả Trọng Minh 贾仲明 trong Lục quỷ bạ 录鬼簿gọi ông là:

Khu lê viên lãnh tụ, tổng biên tu sư thủ, niệp tạp kịch ban đầu.

驱梨园领袖, 总编修师首, 捻杂剧班头.

(Vị lãnh tụ thúc đẩy sự phát triển của lê viên, người đầu tiên thống lĩnh các kịch tác gia, ban chủ lãnh đạo ban tạp kịch)

Tác phẩm đại biểu của ông có:

- Đậu Nga oan 窦娥冤

- Cứu phong trần 救风尘

- Bái nguyệt đình 拜月亭

- Đơn đao hội 单刀会

- Điều phong nguyệt 调风月

2- Mã Trí Viễn 马致远. tự Thiên Lí 千里, về già hiệu là Đông Li 东篱, thể hiện chí học theo Đào Uyên Minh 陶渊明, được ca ngợi là “Khúc trạng nguyên” 曲状元. Thời kì thanh niên con đường làm quan của ông gập ghềnh, trung niên đậu Tiến sĩ, về sau tại đại đô (nay là Bắc Kinh 北京)  nhậm chức Công bộ chủ sự 工部主事, về già ẩn cư vui thú điền viên. Tác phẩm của ông nổi tiếng nhất là Hán cung thu 汉宫秋.

3- Bạch Phác 白朴, tự Thái Tố 太素, hiệu Lan Cốc 兰谷. Đề tài tác phẩm của ông đa phần xuất phát từ truyền thuyết lịch sử, tình tiết kịch đa phần là sự văn nhã của người tài. Vở Đường Minh Hoàng thu dạ ngô đồng vũ 唐明皇秋夜梧桐雨hiện tồn viết về câu chuyện tình ái giữa Đường Minh Hoàng 唐明皇với Dương Quý Phi 杨贵妃. Vở Uyên ương gian tường đầu mã thượng 鸳鸯间墙头马上 viết về câu chuyện của cô gái Lí Thiên Kim 李千金 “chí lượng quá nhân”  志量过人 phá vỡ danh giáo tự chọn người phối ngẫu. Vở trước là bi kịch, viết rất bi ai đau buồn, hùng hồn tráng chí; vở sau là hỉ kịch, viết rất thoải mái, nhiệt tình bôn phóng. Hai bộ tác phẩm này, trước giờ được cho rằng là tác phẩm thành công trong thể loại kịch ái tình, có sức sống nghệ thuật cực mạnh, đối với sự phát triển của hí khúc đời sau có ảnh hưởng sâu rộng.

4- Trịnh Quang Tổ 郑光祖, tự Đức Huy 德辉, kịch mục chủ yếu của ông chủ yếu có hai chủ đề: một là câu chuyện ái tình của nam nữ thanh niên, hai là câu chuyện về đề tài lịch sử. Tác phẩm đại biểu của ông là Mê thanh toả thiến nữ li hồn 迷青琐倩女离魂.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 02/01/2023

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的 3.000 个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2010

Previous Post Next Post