Dịch thuật: Phô binh (Tiếu lâm quảng kí)

 

铺兵

          铺司递紧急公文, 官恐其迟, 拔一马骑之. 其人赶马而行, 人问其: “如此急事, 何不乘马?” 答曰: 六只脚走, 岂不快如四只.

                   (笑林广记 殊禀部)

PHÔ BINH

          Phô ti đệ khẩn cấp công văn, quan khủng kì trì, bạt nhất mã kị chi. Kì nhân cản mã nhi hành, nhân vấn kì: “Như thử cấp sự, hà bất thừa mã?” Đáp viết: “Lục chích cước tẩu, khởi bất khoái như tứ chích.”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Thù bẩm bộ)

LÍNH TRẠM

          Có anh lính trạm chuyển giao công văn khẩn cấp, quan trên sợ anh ta chậm trễ bèn chọn một con ngựa để anh ta cưỡi. Anh lính đánh ngựa chạy bộ, có người hỏi rằng: “Việc khẩn cấp như thế, sao không cưỡi ngựa mà chạy?” Anh lính đáp rằng: “Sáu chân chạy, há lẽ nào không nhanh hơn bốn chân sao.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Phô binh  Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 14/12/2022

Previous Post Next Post