Sáng tác: Thanh đài phong tiệp ấn .....

 

青苔封屧印

綠草蔓荒園

荊棘牆墉亂

空樓燕雀喧

Thanh đài phong tiệp ấn

Lục thảo mạn hoang viên

Kinh cức tường dung loạn

Không lâu yến tước huyên

(Rêu xanh phủ trùm lên dấu giày

Cỏ xanh bò lan trong vườn vắng

Gai góc mọc đầy nơi bờ tường

Yến tước kêu vang nơi lầu trống)

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 17/11/2022 

Lấy ý từ bốn câu 2749 - 2752 trong “Truyện Kiều”

“Xập xè, én liệng lầu không

Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày

Cuối tường, gai góc mọc đầy

Đi về, này những lối này năm xưa.”

 

Previous Post Next Post