Dịch thuật: Chữ "gia" 家 và chữ "định" 定

 

CHỮ “GIA”  VÀ CHỮ “ĐỊNH”  

GIA

          Ý nghĩa của “gia” là dưới mái nhà có heo. Bộ (miên) ở trên biểu thị phòng ốc, hình trạng giống như gian nhà cỏ nho nhỏ; chữ (thỉ) ở dưới là heo. Có thể là bạn sẽ hiếu kì, vì sao chữ (gia) lại liên hệ với động vật? Đó là nhân vì vào thời cổ, nhà nhà đều nuôi con vật dùng để tế tự hoặc để duy trì sinh kế. Một nhà có bao nhiêu tài phú, xem họ nuôi bao nhiêu con vật thì có thể biết được.

          Trong cuộc sống của người xưa, có phòng ốc mới được xem như là an được gia, không có “gia” thì sẽ phiêu bạt khắp nơi. Kì thực, hiện tại cũng như thế.

ĐỊNH

          Trong giáp cốt văn đã ghi lại quan niệm của người xưa về chữ (định). Bộ (miên) ở trên chỉ phòng ốc, ở dưới là chữ (chính). Trong chữ (chính) bao hàm chữ (chỉ), có nghĩa là dừng lại. Trên dưới kết hợp lại thành chữ (định), biểu thị ý nghĩa ở nhà mới cảm thấy an định.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 17/11/2022

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post