Dịch thuật: Tây thướng từ mẫu phần (Đường: Trần Khứ Tật)

 

西上辞母坟

高盖山头日影微

黄昏独立宿禽稀

林间滴酒空垂泪

不见丁宁嘱早归

                                                                    ( - 陈去疾)

TÂY THƯỚNG TỪ MẪU PHẦN

Cao cái sơn đầu nhật ảnh vi

Hoàng hôn độc lập túc cầm hi

Lâm gian đích tửu không thuỳ lệ

Bất kiến đinh ninh chúc tảo quy

                                                                    (Đường – Trần Khứ Tật)

VỀ PHÍA TÂY TỪ BIỆT MỘ PHẦN CỦA MẸ

Trên đầu núi cao cao còn sót lại ánh nằng chiều yếu ớt

Đứng lặng một mình trong buổi hoàng hoàng hôn, chỉ có mấy con chim về tổ

Trong rừng, rưới rượu trước mộ mẹ mà không ngăn được dòng nước mắt

Từ nay không còn được nghe tiếng mẹ dặn dò con nhớ mau về nhà sớm 

Tác giả

          Trần Khứ Tật 陈去疾 (tại thế trước sau năm 835): Tự Văn Y 文医, không rõ năm sinh năm mất, tại thế ước vào khoảng đời Đường Văn Tông 唐文宗trước sau niên hiệu Thái Hoà 太和. Đậu Tiến sĩ năm Nguyên Hoà 元和thứ 14 (năm 819), giữ chức quan Ung Quản phó sứ 邕管副使. Tác phẩm của ông hiện tồn 13 bài.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 10/11/2022

Nguồn

https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E4%B8%8A%E8%BE%9E%E6%AF%8D%E5%9D%9F/12548692

Previous Post Next Post