Dịch thuật: Nguồn gốc họ Tất (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ TẤT

Về nguồn gốc họ (tính) Tất   chủ yếu có 2 thuyết.

1- Xuất phát từ tính Cơ , thuỷ tổ là Tất Công Cao 毕公高, con thứ 15 của Chu Văn Vương 周文王.

Huynh đệ Vũ Vương 武王 của Tất Công Cao sau khi lên ngôi, đã phong ông tại nước Tất (nay là phía bắc Hàm Dương 咸阳, Trường An 长安tỉnh Thiểm Tây 陕西). Về sau nước Tất diệt vong, hậu nhân của Tất Công Cao lấy nước làm họ (thị).

2- Dân tộc thiểu số đổi họ hoặc hính thị của dân tộc thiểu số.

          Thời kì Nam Bắc triều, tộc Bắc Tiên Ti 北鲜卑có phức tính Xuất Liên thị 出连氏, theo Hiếu Văn Đế 孝文帝 nhà Bắc Nguỵ sau khi dời đô đến Lạc Dương 洛阳 đã đổi sang họ Tất . Trong tộc Hung Nô cũng có họ Tất .

Họ Tất ước chiếm 0.11% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, đứng vị thứ 125. Ba tỉnh Sơn Đông 山东, Hà Nam 河南, Hắc Long Giang 黑龙江có nhiều người mang họ Tất.

Danh nhân các đời

          Triều Đường có hoạ gia Tất Hoành 毕宏, người Kinh Triệu 京京兆, chuyên vẽ tranh sơn thuỷ, tùng cổ thụ, đá tảng kì lạ; có Giám sát ngự sử, thi nhân Tất Diệu 毕毕耀.

          Tất Thăng 毕升thời Bắc Tống, người phát minh ra kĩ thuật in chữ rời, ông còn nghiên cứu bản gỗ chữ rời, có thể sử dụng được nhiều lần, là cách in chữ rời sớm nhất trên thế giới.

          Đời Minh có hoạ gia Tất Bản 毕本, chuyên vẽ tranh sơn thuỷ, nhân vật.

          Đời Thanh có nữ thi nhân, hoạ gia Tất Tuệ 毕慧. 

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 26/11/2022

Nguyên tác Trung văn

TẤT TÍNH UYÊN NGUYÊN

毕姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post