Dịch thuật: Có chân chính thực hành qua "thiện nhượng" trong lịch sử không

 

  CHÂN CHÍNH THỰC HÀNH QUA “THIỆN NHƯỢNG”

TRONG LỊCH SỬ KHÔNG 

          Chế độ thiện nhượng (thiện nhượng chế 禅让制) là chế độ truyền tập thủ lĩnh liên minh bộ lạc cổ đại ở Trung Quốc. Tương truyền Đế Nghiêu 帝尧 khi về già, từng tự mình trường kì khảo sát, xác nhận ông Thuấn tài đức xuất chúng, thế là đem vị trí thủ lĩnh nhường cho ông Thuấn. Đế Thuấn khi về già cũng theo cách đó truyền vị cho ông Vũ . Trên thực tế, chế độ thiện nhượng là chế độ chính trị lấy việc truyền hiền làm tôn chỉ, về sau bị con ông Vũ là ông Khải phá hoại, thay vào đó là chế độ thế tập “gia thiên hạ” 家天下.

          Chế độ thiện nhượng luôn được Khổng Tử 孔子và Nho gia đời sau tôn sùng, nhưng cũng có người đối với việc đó đề xuất chất nghi. Có người cho rằng trong quá trình thiện nhượng thường đi kèm vũ lực và cừu sát. Hậu kì Đế Nghiêu chấp chính, đã bắt giam Đan Chu 丹朱người mà tranh đoạt quyền lực, nhưng Đế Thuấn giết sạch người nhà Đế Nghiêu và những ủng hộ Đế Nghiêu, bức Đế Nghiêu thoái vị.

          Mấy thuyết này bề ngoài nhìn có vẻ hợp lí, kì thực chẳng qua là chủ quan ức đoán của một số văn nhân đời sau, không hề có chứng cứ để khảo chứng. Tư Mã Thiên 司马迁trong Sử kí – Ngũ Đế bản kỉ 史记 - 五帝帝本纪chép rằng:

          Đế Nghiêu rời ngôi vị, phàm hai mươi tám năm thì băng. Bách tính đau buồn như mất cha mẹ. Trong ba năm, bốn phương không cử nhạc, để tưởng nhớ Đế Nghiêu. Đế Nghiêu biết con mình là Đan Chu kém cõi, không thể nhận thiên hạ, thế là bèn trao quyền cho ông Thuấn. Trao cho ông Thuấn thì thiên hạ được lợi nhưng Đan Chu thì giận; trao cho Đan Chu thì thiên hạ phải khổ, chỉ Đan Chu được lợi. Đế Nghiêu nói rằng: ‘Suy cho cùng không thể để thiên hạ phải khổ mà làm lợi cho một người.’ Thế là Đế Nghiêu trao thiên hạ cho ông Thuấn rồi mất.

          Đan Chu là con Đế Nghiêu, sở dĩ Đế Nghiêu đem thiên hạ truyền cho ông Thuấn, chủ yếu là xem trọng tài năng của ông.

          Chế độ thiện nhượng quả thực có tồn tại trong lịch sử, hơn nữa là lấy “nhượng hiền” 让贤 làm nội dung chủ yếu. Đến ông Vũ , ông truyền lại cho con mình là ông Khải , bắt đầu “gia thiên hạ” đến mấy ngàn năm ở Trung Quốc.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 06/11/2022

Nguyên tác Trung văn

Trong quyển

THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN

趣味文化知识大全

Thanh Thạch 青石 biên soạn

Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

Previous Post Next Post