Dịch thuật: Đại Lịch thập tài tử

 

ĐẠI LỊCH THẬP TÀI TỬ

          Đại Lịch thập tài tử 大历十才子là một lưu phái thi ca mà đại biểu là 10 vị thi nhân thời Đại Lịch 大历 đời Đường Đại Tông 唐代宗. Theo ghi chép trong Cực Huyền tập 极玄集 của Diêu Hợp 姚合 Tân Đường thư 新唐书, thập tài tử chỉ Lí Ích 李益, Lô Luân 卢纶, Cát Trung Phu 吉中孚, Hàn Hoành 韩翃, Tiền Khởi 钱起, Tư Không Thự 司空曙, Miêu Phát 苗发, Thôi Động 崔峒, Cảnh Vi耿湋, Hạ Hầu Thẩm 夏侯审. Cách luật quy chuẩn, câu chữ tinh xảo công phu cũng là đặc điểm rõ nét nhất trong tác phẩm của họ.

          Đa phần Đại Lịch thập tài tử là những sĩ phu thất ý trung và hạ tầng, họ lấy Vương Duy 王维làm tông, bỉnh thừa phong cách của thi phái điền viên sơn thuỷ. Ca tụng thăng bình, ngâm vịnh sơn thuỷ, xưng đạo ẩn dật là chủ đề cơ bản ở thi ca của họ. Nhưng họ trên con đường thất ý và sống trong thời chiến loạn, họ cũng có những tác phẩm phản ánh hiện thực và thể nghiệm chân thực.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 07/11/2022

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 30000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的3000个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán

Nam Xương: Giang Tây mĩ thuật xuất bản xã, 1018

Previous Post Next Post