Câu đối: Lộ viễn cao đê truy mã cước .....

 

路遠高低追馬腳

途長起伏逐車輪

 

Lộ viễn cao đê truy mã cước

Đồ trường khởi phục trục xa luân

(Đất đã gập ghềnh theo vó ngựa

Đường thêm khấp khểnh giục vòng xe)

                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                 Quy Nhơn 30/11/2022

Lấy ý từ câu 870 trong “Truyện Kiều”

Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh

Previous Post Next Post