Câu đối: Giáo tử thiên cư huyên thảo lự .....

 

教子遷居萱草慮

望兒齧指北堂憂

Giáo tử thiên cư huyên thảo lự

Vọng nhi nghiết chỉ bắc đường ưu

(Chọn chỗ ở để dạy con, là sự suy tính của mẹ

Cắn ngón tay mong con mau về, là nỗi âu lo của mẹ)

                                                                                          Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 05/11/2022

Giáo tử thiên cư 教子遷居: Dời chỗ ở để dạy con. Điển xuất từ câu chuyện Mạnh mẫu chọn chỗ ở.

          Mạnh Tử 孟子lúc nhỏ, phụ thân mất sớm, nhà sống gần nghĩa địa, Mạnh Tử cùng trẻ con hàng xóm thường bắt chước tang lễ, quỳ bái khóc lóc, lấy đó làm trò chơi. Mạnh mẫu trông thấy cho là không được, liền dời nhà đến gần chợ. Mạnh Tử lại cùng trẻ con hàng xóm bắt chước mua bán, cũng đón khách hàng, trả giá, lấy đó làm trò chơi. Mạnh mẫu biết được cho nơi đó không phải là chỗ ở của con mình, liền dời nhà đến gần trường học. Mạnh Tử theo đó bắt chước học tập, thích đọc sách, hiểu lễ nghĩa. Lần này Mạnh mẫu mới hài lòng, cho đó là nơi ở của con mình.

          Từ câu chuyện trên có thành ngữ “Mạnh mẫu tam thiên” 孟母三遷 (Mạnh mẫu ba lần dời chỗ ở), ý nói cha mẹ vì con dụng tâm lao khổ.

Vọng nhi nghiết chỉ 望兒齧指: Cắn ngón tay mong con về. Điển xuất từ câu chuyện về Tăng Sâm và mẫu thân.

          Tăng Sâm 曾參cũng được gọi là Tăng Tử 曾子, người Vũ Thành 武城 nước Lỗ (nay là huyện Phí Sơn Đông 山東), học trò của Khổng Tử 孔子. Tăng Sâm thờ mẹ rất có hiếu. Truyền thuyết kể rằng, ngày nọ Tăng Sâm vào núi đốn củi, ở nhà có khách đến, mẫu thân trông con mau về bèn cắn ngón tay của mình. Lúc bấy giờ Tăng Sâm đột nhiên thấy nhói ở tim, biết là mẹ đang gọi, liền vội gánh củi về nhà. Về đến nhà khách vẫn chưa đi, Tăng Sâm giúp mẹ chiêu đãi khách. Có lời thơ rằng:

Mẫu chỉ tài phương nghiết

Nhi tâm thống bất câm

Phụ tân quy vị vãn

Cốt nhục chí tình thâm

母指才方齧

兒心痛不禁

負薪歸未晚

骨肉至情深

(Tay mẹ vừa mới cắn

Tim con đã nhói đau

Củi gánh về chưa muộn

Cốt nhục tình đậm sâu)

          Thành ngữ “Nghiết chỉ thống tâm” 齧指痛心ý nói tình cốt nhục sâu đậm.

Huyên thảo 萱草: chỉ mẫu thân.

Bắc đường 北堂: chỉ mẫu thân.

 

Previous Post Next Post