Dịch thuật: Hứa nhật tử (Tiếu lâm quảng kí)

 

许日子

          一人性极吝啬, 从无请客之事. 家僮偶持碗一篮, 往河边洗涤, 或问曰: “你家今日莫非宴客耶?” 僮曰: 要我家主人请客, 除非那世里去! 主人知而骂曰: 谁要你轻易许下他日子!                                                 (笑林广记 贪吝部

HỨA NHẬT TỬ

          Nhất nhân tính cực lận sắc, tùng vô thỉnh khách chi sự. Gia đồng ngẫu trì oản nhất lam, vãng hà biên tẩy địch, hoặc vấn viết: “Nễ gia kim nhật mạc phi yến thỉnh khách da?” Đồng viết: “Yếu ngã gia chủ nhân thỉnh khách, trừ phi na thế lí khứ!” Chủ nhân tri nhi mạ viết: “Thuỷ yếu nễ khinh dị hứa hạ tha nhật tử!”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Tham lận bộ)

HẸN NGÀY

          Có một người tính cực kì keo kiệt bủn xỉn, trước giờ chưa từng mời khách. Lần nọ, gia đồng xách một giỏ chén ra bờ sông rửa, có người hỏi rằng: “Lẽ nào nhà mày hôm nay chiêu đãi khách?” Gia đồng đáp rằng: “Muốn chủ nhân nhà tôi mời khách, trừ phi là đời sau!” Sau khi về nhà, chủ nhân biết được liền mắng gia đồng: “Ai cho mày tuỳ tiện hứa với người ta ngày sau!”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Hứa nhật tử  Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 09/10/2022

Previous Post Next Post