Câu đối: Huệ thảo trăn trăn uý mậu .....

 

蕙草蓁蓁蔚茂

蘭花苒苒芳菲 

Huệ thảo trăn trăn uý mậu

Lan hoa nhiễm nhiễm phương phi

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 08/10/2022

Previous Post Next Post