Câu đối: Sổ phiến hoả hồng đan nhược hạ .....

 

數片火紅丹若夏

一枝風態蠟梅冬

Sổ phiến hoả hồng đan nhược hạ

Nhất chi phong thái lạp mai đông

                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                              Quy Nhơn 19/10/2022

            Lấy ý từ câu 12 trong “Bích Câu kì ngộ”:

Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông

Đan nhược 丹若: Biệt danh của thạch lựu.

          Đoàn Thành Thức 段成式 trong Dậu Dương tạp trở . Mộc 酉阳杂俎 .  nói rằng:

Thạch lựu, nhất danh đan nhược

石榴一名丹若

(Thạch lựu còn có tên là đan nhược)

          Trong Bản thảo cương mục. Quả nhị - An thạch lựu 本草纲目 . 果二 . 安石榴của Lí Thời Trân 李时珍 đời Minh có giải thích:

          Nhược mộc nãi phù tang chi danh, lựu hoa đan sanh tự chi, cố diệc hữu đan nhược chi xưng.

          若木乃扶桑之名, 榴花丹頳似之, 故亦有丹若之称.

          (Nhược mộc là tên của cây phù tang, hoa lựu sắc đỏ giống nó, nên gọi là đan nhược)

Previous Post Next Post