Câu đối: Giải cẩu sư nghê giai thuỵ thú .....

 

獬狗獅猊皆瑞獸

鵬鴻鶴鵲總祥禽

Giải cẩu sư nghê giai thuỵ thú

Bằng hồng hạc thước tổng tường cầm

                                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 05/10/2022

Previous Post Next Post