Dịch thuật: Lê dân bách tính

 

LÊ DÂN BÁCH TÍNH

          Trong tác phẩm văn học thường dùng cụm từ “lê dân bách tính” 黎民百姓 để chỉ bình dân phổ thông, cách nói này từ đâu mà ra?

          Muốn truy nguyên từ “lê dân” 黎民, cần phải nói đến tổ tiên của người Trung Quốc là Viêm Hoàng nhị đế 炎黄黄二帝. Tương truyền vào thời Viêm Hoàng nhị đế cùng tồn tại, trên mảnh đất Trung Quốc còn có các bộ lạc là Đông di, Tây nhung, Nam man và Bắc địch. Theo truyền thuyết, trong Nam man có một liên minh bộ lạc hùng mạnh nhất lấy mãnh thú làm totem. Liên minh này do 9 bộ lạc tổ thành, có tên là “Cửu Lê tộc” 九黎族 do Xi vưu 蚩尤đứng đầu. Về sau, Xi Vưu nhìn thấy lưu vực Hoàng hà đất đai phì nhiêu, bèn đem người đến tranh đoạt.

Đương thời, sinh hoạt tại khu vực này là bộ lạc Viêm Đế 炎帝. Để bảo vệ đất đai nhà cửa của mình, Viêm Đế triển khai đại chiến với bộ lạc Xi Vưu, Viêm Đế chiến bại. Viêm Đế sau khi thất bại, liền nhờ đến bộ lạc Hoàng Đế 黄帝 ở phía tây, tổ thành liên minh Viêm Hoàng 炎黄. Thế là, để tranh đoạt khu vực trung nguyên, bộ lạc Viêm Hoàng một lần nữa kịch chiến với bộ lạc Xi Vưu. Hoàng Đế không chỉ đánh bại bộ lạc Cửu Lê 九黎, mà còn lấy được thủ cấp của Xi Vưu. Người của tộc Cửu Lê sau khi thất bại đã thành tù nhân, bị người của bộ lạc Viêm Hoàng gọi là “Lê dân” 黎民. Đương nhiên, cách xưng hô này hàm ý miệt thị coi thường.

Trong bộ lạc Viêm Hoàng thực hành chế độ như vậy, chỉ người có thân phận địa vị mới có quyền có “tính thị” 姓氏. Nói chung, tính cho phụ nữ, thị cho đàn ông. Ví dụ nói Hiên Viên thị 轩辕氏, Thần Nông thị 神农氏. Theo Thuyết văn giải tự 说文解字, Hiên Viên theo họ (tính) của mẹ, còn con của ông, tính thị do Hoàng Đế chỉ định. Sự chuyển biến này, đã phản ánh sự thực lịch sử là quá độ từ thị tộc mẫu hệ hướng đến thị tộc phụ hệ. Thời kì Viêm Hoàng nhị đế, vùng trung nguyên hình thành một liên minh bộ lạc do họ làm thủ lĩnh. Liên minh này ước có 100 thị tộc, các thị tộc có tính thị của riêng mình. Cho nên, tập đoàn thống trị thành “bách tính” 百姓. Từ đó có thể thấy, Từ “bách tính” lúc mới bắt đầu là hợp xưng thủ lĩnh của các thị tộc trong bộ lạc, có thân phận cao quý, hoàn toàn không phải là bình dân.

Theo ghi chép trong Thượng thư 尚书, thời Đế Thuấn từng cưỡng bức Lê dân lao tác là để cung dưỡng “bách tính”. Trong Thượng thư – Nghiêu điển 尚书 - 尧典có chép:

Bình chương bách tính, bách tính chiêu minh

平章百姓, 百姓昭明

(Biện minh thiện ác của bách tính, bách tính đã được sáng rõ)

          Học giả đời sau giải thích rằng: “Bách tính là chỉ bách quan”

          Trịnh Huyền 郑玄đời Hán chú rằng:

Bách tính, quân thần chi phụ tử huynh đệ.

百姓, 君臣之父子兄弟

(Bách tính là phụ tử huynh đệ của quân thần)

          Có thể thấy, vào thời cổ trong một thời gian tương đối dài, “tính” chỉ vương công quý tộc mới có, bình dân áo vải không có tư cách để có “tính”.

          Theo sự động loạn của xã hội, các triều đại thay thế nhau, lê dân phát đạt lên,”bách tính” thì suy yếu, nhân đó mà sự phân biệt này đã không còn rõ ràng nữa. Thời Chiến Quốc, cựu quý tộc triệt để suy yếu, “lê dân bách tính” cũng thành cụm từ gọi chung cho nhân dân đại chúng. 

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 05/10/2022

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的 3.000 个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán 星汉

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2010

Previous Post Next Post