Câu đối: Cẩm khê hoành noãn địa .....

 

錦溪橫煖地

清桂燠堅鑪

Cẩm khê hoành noãn địa

Thanh quế úc kiên lô

                                                                                         Huỳnh Chương Hưng

                                                                                           Quy Nhơn 01/10/2022

Previous Post Next Post